Decision to create

The decision to issue the license

Extract from the unified state registry, page1

Extract from the unified state registry, page2

Statute (new edition) 2019

The list of regulations on the activities of the enterprise:

 • Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
 • Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. №2189-VIII;
 • Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 №187/98-ВР;
 • Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами» від 04.05.2012 № 196;
 • Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту» від 27.11.2017 № 310;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» від 08.11.2017 № 820-р;
 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та ii форми» від 18.02.2016 № 118;
 • Закон України «Про Інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ;
 • Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-ХІІ;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 №2269-ХІІ;
 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-VIII;
 • Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг» від 09.07.2010 №2479-ІII;
 • Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06 2010 №2297-VI;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI;
 • Господарський Кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV;
 • Цивільний Кодекс України від 16 01.2003 №435-IV;
 • Земельний Кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ;
 • Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
 • Податковий Кодекс України від12.2010 №2755-VI.